КОЗМЕТИКА

Козметика

Трајање обуке:
- 4 месеца тј. 35 школских часова теорије + 95 школских часова праксе

Теорија:

  1. Основи струке,
  2. Технологија занимања и
  3. Дерматологија

Цена групне обуке:
- 31.000,00 дин. (може да се плати у 4 месечне рате) + испит 2.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса се одржавају заједно два пута недељно по 3 сата у просторијама Центра

Провера знања:
- 20.900,00 дин.
Полазник који већ има радно искуство као козметичар од најмање 4 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку и може излаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове козметичара најмање 4 месеца - само за провере знања

Полазници су обавезни да са собом доводе модела на којем ће вежбати.