Kontakt – Valjevo

Kontakt osoba: Vladimir Bobanović
Telefon: 064/24-59-406
E - mail: info@adzija.com
               zocadzija@gmail.com