КЊИГОВОДСТВО

Књиговодство

Вођење пословних и финансијских књига за приватна и друштвена предузећа, трговинске, занатске и угоститељске радње, апотеке, агенције, задруге.

Трајање обуке:
- 4 месеца тј. 80 школских часова

Теорија:

  1. Књиговодство
  2. Рачунари

Ако се на испиту постигне
– мање од 90 поена, добија се диплома књиговође
– више од 90 поена, постаје се самостални књиговођа (контиста) – може да отвори самостално агенцију.

Цена групне обуке:
- 27.000,00 дин. (може да се плати у 4 месечне рате) + испит 4.000,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса одржавају се заједно једном недељно 3 сата у просторијама Центра.

Провера знања:
- 20.000,00 дин.
Полазника који већ има радно искуство у жељеном занимању од најмање 4 месеца, није потребно да иде на комплетну обуку, и може изаћи само на испит тј. проверу знања

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе
- Оригинал потврда од послодавца да је полазник обављао послове књиговође најмање 4 месеца - само за провере знања