Књиговодство у Бечеју

Књиговодство у Бечеју

Књиговодство у Бечеју

Књиговодство у Бечеју упис на курс је у току. Упис се врши до 15.07.2020. За више информација о овом курсу позовите нашу сарадницу у Бечеју на телефон 069/19-73-089.

Књиговодство је евидентирање финансијских (пословних) промена. Под тим променама се подразумевају продаја, куповина, приходи и расходи од стране физичког или правног лица, односно пословне промене висине и/или структуру имовине и капитала. Књиговодство обично обавља књиговођа. Појам књиговодства не треба мешати са појмом рачуноводства. Рачуноводством се обично баве рачуновође које користе књиговодствене податке и извештаје за свој рад. Због тога се каже да је књиговодство рачунска основа рачуноводства јер оно обезбеђује податке који се примењују у преосталим деловима рачуноводства.

За групу од минимум 5 полазника курс траје 4 месеца и има 80 школских часова. За мањи број полазника број касова се коригује.

Цена курса је 27000 дин (плаћа се у 4 месечне рате, прва рата при упису) и испит 4000 дин.

Од одкумената је потребна фотокопија личне карте и дипломе последње завршене  школе.

За овај курс је  обавезно да полазници имају завршен минимум 4 степен средње стручне спреме.

Уколико полазник на испиту има мање од 90 поена добија сертификат на коме пише да је стекао звање КЊИГОВОЂА.
Уколико полазник на испиту има више од 90 поена добија сертификат на коме пише да је стекао звање САМОСТАЛНИ КЊИГОВОЂА - КОНТИСТА.