Књиговодство – курс у Бечеју

књиговодство

Књиговодство

КУРС ЗА КЊИГОВОЂЕ И САМОСТАЛНЕ КЊИГОВОЂЕ који се одржава у Бечеју се приводи крају. Девојке вредно раде на својим задацима. Тренутно уче део који се ради на рачунарима. Још мало па ће имати испит.

После завршетка ове групе формираће се нова група за КЊИГОВОДСТВО у Бечеју. Већ сада можете да почетне да се пријављујете за курс.

После завршеног курса се полаже испит. На испиту ако добијете

  • мање од 90 поена, добијате диплому књиговође,
  • више од 90 поена, добијате диплому самосталног књиговође (контисте) и можете да отворите самосталну агенцију.

Провера знања

У Занатско образовном центру "Аџија" поред обуке нашим полазницима нудимо и могућност провере знања.
Полазник који већ има радног искуства у трајању од најмање три месеца, није потребно да иде на комплетну обуку већ може изаћи само на испит тј. проверу знања.
Цена провере знања за књиговодство је 20.000,00 динара.

Обука

Обука за књиговођу у Занатско образовном центру "Аџија" подразумева целокупно књиговодство од благајне до завршног рачуна.
Научите како да водите пословне и финансијске књиге за приватна и друштвена предузећа, трговинске, занатске и угоститељске радње, апотеке, агенције, задруге...
Обука за књиговође траје четири месеца тј. 80 часова. Теорија и пракса се одржавају једном недељно у трајању од 3 сата.

Цена обуке за књиговодство је 27.000,00 динара и може да се плати у четири месечне рате.
Додатно се плаћа испит - 4.000,00 динара.

За упис на курс су Вам потребни следећи документи:

  • Фотокопија личне карте и
  • Фотокопија дипломе последње завршене школе.

 31