JEDNOMESEČNI KURS DAKTILOGRAFIJE – SLEPO KUCANJE

Jednomesečni kurs daktilografije – slepo kucanje

Obuka: 1 mesec sa 45 časa

Teorija:

  1. Daktilografija,
  2. Rad na personalnim računarima i
  3. Pravopis

Cena: obuka 14.000,00 din. u 2 mesečne rate + ispit (1.500,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 2 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.