ЈЕДНОМЕСЕЧНИ КУРС ДАКТИЛОГРАФИЈЕ – СЛЕПО КУЦАЊЕ

Једномесечни курс дактилографије – слепо куцање

Трајање обуке:
- 1 месец тј. 45 школских часова

Теорија:

  1. Дактилографија,
  2. Рад на персоналним рачунарима и
  3. Правопис

Цена:
- 14.000,00 дин. (може да се плати у 2 месечне рате) + испит 1.500,00 дин.

Организација наставе:
- теорија и пракса одржавају се заједно два пута недељно по 2 сата у просторијама Центра.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе