Израда бизнис плана

Израда бизнис плана

 Обука: 1 месец са 20 школских часова

Научите шта Вам је све потребно за отварање предузећа, радње...

Током кураса полазник стиче знања о основама предузетбништва.
На крају обуке полазник примењује своја стечена знања и самостално израђује бизнис план који ће предавач прегледати и дати своје сугестије.

Цена: 20.000,00

Документа за упис: фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.