Израда бизнис плана

Израда бизнис плана

 Трајање обуке:
- 1 месец тј. 20 школских часова

Научите шта Вам је све потребно за отварање предузећа, радње...

Током кураса полазник стиче знања о основама предузетбништва.
На крају обуке полазник примењује своја стечена знања и самостално израђује бизнис план који ће предавач прегледати и дати своје сугестије.

Цена:
- 20.000,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе