Formiranje nove grupe za kurseve daktilografije

daktilografija

Formiranje nove grupe za kurseve daktilografije

Zbog velikog interesovanja u Centru Adžija u Novom Sadu u toku je formiranje nove grupe za
jednomesečnu daktilografiju i daktilografa - operatera.
Upis je do 25.01.2019.

Rezervišite mesto na vreme.
JEDNOMESEČNI KURS DAKTILOGRAFIJE – SLEPO KUCANJE

Obuka: 1 mesec sa 45 časa

Teorija:

  1. Daktilografija,
  2. Rad na personalnim računarima i
  3. Pravopis

Cena: obuka 14.000,00 din. u 2 mesečne rate + ispit (1.500,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 2 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.

daktilografija

DAKTILOGRAF - OPERATER

Obuka: 4 meseca sa 140 časa

Teorija:

  1. Daktilografija,
  2. Rad na personalnim računarima i
  3. Pravopis

Cena: obuka 25.000,00 din. u 4 mesečne rate + ispit (3.000,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 3 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.