EXCEL (рад са табелама)

EXCEL (рад са табелама)

Обука: 2 месеца са 30 часова

Цена: обука 7.000,00 дин у 2 месечне рате + испит 1.000,00 дин.

Провера знања:
Први пут 5.000,00 дин.
Други пут 4.000,00 дин.

Документа за упис: Фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.