EXCEL (рад са табелама)

EXCEL (рад са табелама)

Трајање обуке:
- 2 месеца тј. 30 школских часова

Цена групне обуке:
- 7.000,00 дин. (може да се плати у 2 месечне рате) + испит 1.000,00 дин.

Цена индивидуалне обуке:
- 1.200,00 дин. по школском часу

Провера знања:
- Први пут 5.000,00 дин.
- Други пут 4.000,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе