Депилација шећерном пастом за почетнике

Депилација шећерном пастом за почетнике

Овај убрзани курс је намењен онима који желе да науче основну технику депилације само са шећерном пастом.

Због убрзаног начина живота и мањка времена овај курс је максимално скраћен на само 2 дана обуке. Полазницима се показује како се ради са шећерном пастом, али због кратког трајања курса немају пуно времена да увежбавају покрете који се врше при депилацији.

Полазници се прва 2 школска часа упознавају са основама депилације са шећерном пастом  и предностима Like Sugar шећерне пасте. После теорије следи 10 школских часова праксе. Трећи дан полазници долазе да полажу теорију и праксу. Након овог курса полазници добијају сертификат о положеном семинару, да су завршили дводневну обуку за депилацију шећерном пастом.  Овај сертфикат потврдјује да сте прошли обуку за ову технику.

Цена групне обуке је 11.900,00 дин

Цена индивидуалне наставе је 17.850,00 дин

У цену обуке је урачунат почетни пакет са производима од Like Sugar Trend Waxing. Пакет садржи 5 патрона и топлу пасту од 500 гр и скрипту.

Уз доплату од 4.800,00 дин добијате трио постоље и три патроне за грејање хладног воска.

За упис је потребна фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.

Полазник је обавезан да са собом доведе модела на коме ће вежбати.

Додатна услуга

Брендирање салона и/или отварање Депил центра (франшиза)

Уколико желите да брендирате салон и уједно додате нову понуду  у Ваш салон, а немате идеју како и шта ми Вам можемо помоћи.

Брендирајте салон са Like Sugar Trend Waxing производима.

Брендирање салона подразумева: фолије за излог, брендирана картонска кутија за излагање пасте, брендирани табуре, урамљени постер, брендирана агенда за заказивање.

Да би остварили право на франшизу, тј. како би отворили Депил центар или продајно место Like Sugar Trend Waxing производа потребно је да локал буде минимум 15 квадрата, у некој од прометних улица.

Опремање објекта за једно радно место подразумева:
- Кревет за депилацију
- Полица за топилицу
- Топилица комбинована, за три патроне и топлу пасту 800 гр
- Брендирани табуре
- Лого фолија за излог или зид

Цена за помоћ при отварању, опремању и брендирању Вашег локала је 700е.

Опремање продајног објекта:
- Пријемни пулт
- Полица за излагање робе
- Чекаоница
- Брендирање излога

Цена је од 400 до 700е, у зависности од величине локала.

Клијент сам плаћа простор, плату, доприносе, фискалну касу.....

Склапа се уговор на 12 месеци, и овај износ се отплаћује на 12 једнаких месечних рата.

Уколико клијент жели да раскине уговор пре истека тих 12 месеци, мора да отплати остатак дуга.

Услови продаје производа Like Sugar Trend Waxing  у продајном објекту се дефинишу  посебним уговором.