DAKTILOGRAF – OPERATER

Daktilograf - operater

Trajanje obuke:
- 4 meseca tj. 140 školskih časova

Teorija:

  1. Daktilografija,
  2. Rad na personalnim računarima (windows, word i interenet) i
  3. Pravopis srpskog jezika

Cena:
- 25.000,00 din. (može da se plati u 4 mesečne rate) + ispit 3.000,00 din.

Organizacija nastave:
- teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 3 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis:
- Fotokopija lične karte
- Fotokopija diplome poslednje završene škole