DAKTILOGRAF – OPERATER

Daktilograf - operater

Obuka: 4 meseca sa 140 časa

Teorija:

  1. Daktilografija,
  2. Rad na personalnim računarima i
  3. Pravopis

Cena: obuka 25.000,00 din. u 4 mesečne rate + ispit (3.000,00 din.).
Organizacija nastave: teorija i praksa održavaju se zajedno dva puta nedeljno po 3 sata u prostorijama Centra.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.