CRTANJE I SLIKANJE

Crtanje i slikanje

Kurs traje 3 meseca tj. 48 školskih časova.

  1. Uvod u tehnike crtanja i slikanja, razgovori o očekivanjima i skiciranje
  2. Crtanje po izboru na male gipsane figure u prostoru
  3. Slikanje figure, portreta ili predloška sa papira ili skulpture
  4. Radovu u tehnikama po želji - linorez/uljane boje, tuš ili akvarel

Polaznici nabavljaju i donose potreban pribor za rad.

Cena kursa:
- 8.500,00 dinara + ispit 1.000,00 dinara

Završni rad tj. ispitni rad ostaje kod nas.

Po završetku kursa ko želi može dobiti sertifikat da je pohađao kurs crtanja i slikanja.

Po potrebi se može radionica razviti u jednogodišnju.

Dokumenta za upis:
- Fotokopija lične karte
- Fotokopija diplome poslednje završene škole