ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Цртање и сликање

Курс траје 3 месеца тј. 48 школских часова.

  1. Увод у технике цртања и сликања, разговори о очекивањима и скицирање
  2. Цртање по избору на мале гипсане фигуре у простору
  3. Сликање фигуре, портрета или предлошка са папира или скулптуре
  4. Радову у техникама по жељи - линорез/уљане боје, туш или акварел

Полазници набављају и доносе потребан прибор за рад.

Цена курса:
- 8.500,00 динара + испит 1.000,00 динара

Завршни рад тј. испитни рад остаје код нас.

По завршетку курса ко жели може добити сертификат да је похађао курс цртања и сликања.

По потреби се може радионица развити у једногодишњу.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе