Центар за социјални рад Апатин

Центар за социјални рад Апатин

Центар за социјални рад Апатин

У Центру за социјални рад у Апатину почела је 12.09.2019. године обука за геронтодомаћице. Обуку реализује Занатско образовни центар „Аџија“ по пројекту Националне службе за запошљавање. Овим путем треба да се обучи 6 геронтодомаћица које се налазе у евиденцији незапослених у НСЗ. Обука ће трајати 160 часова, а полазници ће имати још 20 дана додатне праксе.

Центар за социјални рад и заштиту породице и деце општине Апатин основан је Одлуком СИЗ-а за социјалну заштиту општине Апатин и Одлуком СИЗ-а за заштиту деце општине Апатин 21. фебруара 1990. године под називом Центар за социјални рад и заштиту породице.

Центар за социјални рад Апатин пружа услуге из домена социјалне заштите корисницима из посебно осетљивих група, као што су: деца без родитеља, деца без адекватног родитељског старања, деца са тешкоћама у развоју, деца и млади са проблемима у понашању, одрасле особе са инвалидитетом, старе и немоћне особе, особе лишене пословне способности, жртве породичног насиља, породице под ризиком, сиромашне и друге особе које због неповољних личних и породичних околности нису у стању да задовоље основне животне потребе и превазиђу животне тешкоће без помоћи шире друштвене заједнице и институција унутар система.