CARINIK – ŠPEDITER

Carinik – špediter

Obuka: 6 meseci sa 240 časova (teorija + praksa)

Teorija:

  1. Uvod u pravo,
  2. Carinski zakon,
  3. Spoljno – trgovinsko i devizno poslovanje,
  4. Zakon o deviznom poslovanju,
  5. Carinska tarifa i
  6. Međunarodno pravo i špedicija.

Cena: obuka 45.000,00 din. u 4 mesečne rate (ispit uračunat u cenu).

Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru u preduzećima i špediterskim kućama u koje se polaznik upućuje.

Dokumenta za upis: Fotokopija lične karte i diplome poslednje završene škole.