ЦАРИНИК – ШПЕДИТЕР

Цариник – шпедитер

Трајање обуке:
- 6 месеци тј. 240 школских часова (теорија + пракса)

Теорија:

  1. Увод у право,
  2. Царински закон,
  3. Спољно – трговинско и девизно пословање,
  4. Закон о девизном пословању,
  5. Царинска тарифа и
  6. Међународно право и шпедиција.

Цена обуке:
- 45.000,00 дин. може да се плати у 4 месечне рате (испит урачунат у цену).

Организација наставе:
- теорија једном недељно по 3 сата у просторијама Центра, пракса по договору у предузећима и шпедитерским кућама у које се полазник упућује.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе

За овај курс је обавезно да полазник има завршену минимум средњу четворогодишњу школу.