CARINIK – ŠPEDITER/BEOGRAD, NOVI SAD

carinik - špediter

CARINIK - ŠPEDITER

- BEOGRAD, NOVI SAD -

U centru Adžija u Beogradu i Novom Sadu u toku je formiranje grupe za KURS CARINIK - ŠPEDITER.

Zbog velikog uvoza i/ili izvoza robe carinik - špediter je veoma traženo zanimanje.

Špediter je stručnjak za međunarodni transport svih vrsta roba. U zavisnosti od vrste robe on savetuje svoje klijente koji prevoz da koriste (vazdušni, rečni, drumski, železnički). Takođe učestvuje u carinskom pregledu robe sa inspekcijom. Stara se da roba bude isporučena po ugovorenoj ceni, na tačno ugovoreno mesto u roku pomoću prevoznika.

U centru Adžija se na kursu carinik - špediter u teorijskom delu uči 6 oblasti iz ovog zanimanja

  1. Uvod u pravo,
  2. Carinski zakon,
  3. Spoljno – trgovinsko i devizno poslovanje,
  4. Zakon o deviznom poslovanju,
  5. Carinska tarifa i
  6. Međunarodno pravo i špedicija.

Polaznici praksu obavljaju u jednoj od špediterskih kuća sa kojom sarađujemo.