Најтраженија занимања

Најтраженија занимања

Најтраженија занимања

Истраживали смо…

Ближи се крај и ове, 2020 године. Сложићете се са нама, памтићемо је по пандемији Covida 19, изолацији, турбулентности на свим пољима. Почев од марта па све до данас, ситуација је нестабилна, непредвидива. Промене су се десиле у готово свим сегментима нашег приватног и пословног живота.

Истраживајући која су занимања била и још увек важе као најтраженија занимања у 2020. години а као критеријум користили смо могућност запослења, услове рада и висину плате. Дошли смо да следећих информација:

  • На првом месту су стручњаци из области ИКТ (програмери – развој рачунарских апликација, апликација за мобилне телефоне, веб странице, као и њихово тестирање)
  • Електро инжењери (стручњаци из области електронике, индустријске технике и роботике)
  • Стручњаци из области финансија (различите врсте саветника)
  • Стручњаци из области биотехнологије (генетичари, молекуларни биолози)
  • Менаџери људских ресурса
  • Возачи камиона за међународни саобраћај
  • Стручњаци за образовање/учење на даљину
Тражени су такође:
  • Књиговође (услов за запослење није обавезна завршен економски или неки други сродни факултет. Многи врло успешно обављају овај посао и са завршеним курсевм за књиговођу. Посао можете радити и од куће што је у садашњим условима веома битно)
  • Кувари
До посла брзо долазе и:

Првенствен услов за њихово запосљење је да већ имају радно искуство.

Постоје занимања која су увек дефицитарна: медицинске сестре, неговатељи, професори немачког језика и заваривачи.

У периоду вандердног стања, најтраженији су били:

У августу су били најтражењи чистачи просторија, комунални хигијеничари, заваривачи, бравари и радници машинске струке.

Закључујемо да се на тржишту рада понуда и тражња за пословима стално мења. Нека су константно дефицитарна а за нека на жалост, дуги низ година не постоји тражња. У тим случајевима потребна је одређена доквалификација, стручно усавршавање или чак преквалификација.

У овом моменту, најбитније је сачувати своје и здравље најближих.

Време физичке дистанце и смањених контаката најбоље да искористимо за лични, професионални развој. Можемо прочитати књиге које смо желели а нисмо имали времена времена, бавити се стварима које нас опуштају, хобијима.

Постоје многи онлајн курсеви који су веома интересантни.

Човек се учи док је жив! Реченица актуелна у свим временима и која увек важи и која је истина!

Па срећно!