Армирач курс

армирач

Армирач курс

Армирач се бави уградњом арматуре у елементе и конструкције од бетона. Арматуре се  постављају у темеље, стубове, ограде, степенице, лифтове и друге конструкције, како би бетон био чврст, али истовремено и еластичан. Када се поставе, арматуре се „заливају“ смесом за бетон. Посао армирача се обавља напољу на грађевини па на посао утичу временске непогоде.

Упис на курс АРМИРАЧ се врши до 20.05.2021.

Време трајања курса армирач

Курс за армирача траје три месеца. На курсу је потребно одрадити 240 школских часова праксе тј. 180 радних сати. Пракса се одвија на грађевини у реалним условима код послодавца са којим сарађујемо.

Број часова теорије зависи од величине групе. Уколико је настава индивидуална теорија се одржава у склопу праксе.

Цена курса армирач

Цена курса је 30.500,00 дин. Може да се плати у 3 месечне рате. У цену су урачунате скрипте и испит.

Документа за упис

За упис је потребна фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе.

Провера знања за армирача

Уколико имате већ искуства на пословима армирача можете изаћи само на проверу знања тј. испит.

Цена провере знања је 16.000,00 дин.

За упис на проверу знања за армирача је потребна фотокопија личне карте и дипломе последње завршене школе и оригинал потврда од послодавца да сте послове армирача обављали минимум три месеца (од датума почетка до датума завршетка).

Испит је усменог типа и састоји се из следећих области:

  1. Основи грађевинства
  2. Технологије занимања за армирача
  3. Организације рада и заштите на раду