AMBRELLA Црвенка

AMBRELLA Црвенка

AMBRELLA Црвенка

У предузећу СТУР "AMBRELLA" из Црвенке почела је 02.09.2019. године обука за кројаче – шиваче одеће. Обуку реализује Занатско образовни центар „Аџија“ по пројекту Националне службе за запошљавање. На овај начин треба да се обучи 5 кројача – шивача одеће који се налазе у евиденцији незапослених у НСЗ. Обука ће трајати 260 часова, а полазници ће имати још 20 дана додатне праксе.

СТУР "AMBRELLA" постоји од 1996 године. Прво је настала као угоститељски објекат, па је своју делатност проширила на рибарницу и на крају је у своју понуду додала и шиваоницу. Ово предузеће је мало и ефикасно. Углавном се баве шивењем ХТЗ опреме (радна одела, кецеље...) и спортске опреме (дуксеви, шортсеви...)