Акупресура

Акупресура

Дужина трајања:
- 10 школских часова

Цена групне наставе:
- 9.000,00 дин.

Документа за упис:
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија дипломе последње завршене школе

Могуће је организовање наставе само за минималано 5 полазника