Serviseri

Obuka: 3 meseca

158 časova za servisera bele tehnike i servisera televizora

126 časova za servisera audio opreme

122 časova za servisera računara

304 časova za servisera mobilnih telefona

154 časova časova za servisera liftova

Teorija:

  1. Osnovi struke,
  2. Tehnologija zanimanja i
  3. Organizacija rada i zdravlje i bezbednost na radu

Cena: obuka 33.000,00 din.u III mesečne rate + literatura (1.000,00 din.) + ispit (2.400,00 din.).

Organizacija nastave: teorija jednom nedeljno 3 sata u prostorijama Centra, praksa po dogovoru sa poslodavcem u preduzeću u koje se polaznik upućuje.

Provera znanja: 20.000,00 din.

Polaznika koji već ima radno iskustvo u željenom zanimanju od najmanje 3 meseca, nije potrebno da ide na kompletnu obuku, i može izlaći samo na ispit tj. proveru znanja.

Dokumenta za upis: Fotokopije lične karte i diplome poslednje završene škole.

KURSEVI: serviser bele tehnike, serviser  televizora, serviser audio opreme, serviser računara, serviser mobilnih telefona, serviser liftova,…