O nama

Centar ADŽIJA Novi Sad je nastao rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 7258/2013 dana 01. 02. 2013. godine. Centar je iznikao iz Regionalnog centra NU „Božidar Adžija“ u Novom Sadu sa ciljem opstanka i nastavka duge tradicije rada i obrazovanja.

Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ doo Novi Sad je obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja.

Centar ADŽIJA je razvio programske sadržaje koji su organizovani u šest celina:

 1.  Centar za permanentno obrazovanje – organizuje kurseve iz oblasti informatike, ekonomsko-finansijskog obrazovanja, poslovno-administrativnih programa, škole medija, carinika-špeditera, pripremne nastave i sl.
 2.  Centar za strane jezike – organizuje kurseve stranih jezika (engleski, nemački, francuski, italijanski, grčki, ruski…) različitih nivoa (početni, srednji 1, srednji 2, viši, konverzacijski i specijalistički) koji su prilagođeni starosnoj dobi polaznika.
 3.  Centar za osposobljavanje i stručno usavršavanje – organizuje kurseve zazanate različitih struka (mašinska, građevinska, elektro, prehrambena, ugostiteljska…).
 4. Centar za negu lepote – organizuje kurseve za zanate nege lepote (frizer, kozmetičar, maser, manikir sa nadogradnjom noktiju, pedikir…)
 5.  Centar za kulturu i umetnost – organizuje tečajeve muzike, baleta, plesa, glume, likovne i primenjene umetnosti, krojenja i šivenja, izdavačke delatnosti…
 6.  Univerzitet za treće doba – organizuje obrazovne i umetničke programe za penzionere.
iso eng - adzija
U Centru ADŽIJA se organizuje i realizuje permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje, učenje stranih jezika po svim nivoima za decu i odrasle i srpskog jezika za strane državljane, sticanje posebnih znanja i veština i osposobljavanje za rad na radnom mestu, sticanje zanatskih veština za obavljanje određenih usluga, usavršavanje u procesu rada i u struci i inoviranje znanja, opšte kulturno i estetsko obrazovanje i razvijanje određenih umetničkih, likovnih, muzičkih i baletskih sklonosti, koje nije definisano po stepenima obrazovanja, a realizuje se po programima seminara, kurseva stručnog usavršavanja, osposobljavanja, sticanja posebnih znanja i zanatskih veština i inoviranja znanja i po programima priprema za sticanje određene stručne spreme i priprema za polaganje prijemnih ispita za upis u srednje škole i na fakultete i priprema za polaganje stručnih ispita u pojedinim delatnostima, u skladu sa zakonskim propisima.

Naše prednosti:

 1. NAŠE DIPLOME SU PRIZNATE U SRBIJI I U INOSTRANSTVU.
 2. Centar ADŽIJA je jedina kuća koja se bavi ovom delatnošću u Srbijikoja je sertifikovana DIN EN ISO 9001:2015 od strane najjače svetske sertifikacione kuće TÜV NORD iz Esena, Nemačka.
 3. Poslovni prostor od 160 m2 u centru Novog Sada, bulevar Mihajla Pupina 6 sprat 5, poslovna zgrada, parking, dobre autobuske veze
 4. Teorijska obuka u Centru i praktična obuka u renomiranim preduzećima u Novom Sadu i okolini, kontakt sa potencijalnim poslodavcima i stvaranje prilike za posao.
 5. Kvalifikovani, vrlo iskusni predavači u nastavi.
 6. Fleksibilnog, ljubaznost, odgovornost.
 7. Mogućnost organizovanja nastave za grupe i u Vašem mestu.
 8. Besplatno, dostupno savetovanje
FLAJER SAJT - adzija

Reference zaposlenih:

 1. Nacionalna služba za zapošljavanje
 2. Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad
 3. ZZ Mrkšićevi salaši Srpski Itebej
 4. Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodina
 5. Ljudska universa Šentjur
 6. Care International
 7. IOM
 8. Prisma
 9. Studentski centar Novi Sad
 10. JKP Novosadske toplane
 11. GP NS-graditelj Novi Sad
 12. RTV Panonija Novi Sad
 13. Centar za stručno usavršavanje Kikinda i dr.